Penjelasan Michael Reading Chart (Sample Chart and Explanation)

  PENJELASAN MICHAEL READING CHART Contoh untuk Jane Doe oleh Shepherd Hoodwin PENDAHULUAN Menurut Michael, masing-masing kita pada intinya adalah apa yang mereka sebut sebagai spark of the Tao (percikan Tao) atau, dapat Anda katakan, “unit kesadaran (consciousness) dalam semua itu (All That Is).” Sebagai percikan ini, kita masing-masing memutuskan sejak lama untuk memulai perjalanan … Continue reading Penjelasan Michael Reading Chart (Sample Chart and Explanation)